Villkor

Webbplatsens Regler och Villkor – Rapid Relief Team (RRT)

1.      Inledning

 1. Välkommen till vår webbplats www.rapidreliefteam.org (”Webbplatsen”). Webbplatsen tillhör Rapid Relief Team (RRT) – i texten förkortat till ”vi”, ”oss” och ”vår”. ”Du” och ”din” i texten syftar på dig som använder webbplatsen.
 2. Vi har satt regler som gäller för tillträde till webbplatsen. Dessa innefattar de regler och villkor som gäller:
  1. användande av webbplatsen (inkluderar din rätt att gå in på webbplatsen) som framställs i dessa villkor (”Villkor för användning”):
  2. vår användning av cookies på webbplatsen (se särskilt stycke: ”Vår cookie policy”); och
  3. hur vi använder och skyddar din personliga information (se separat ”Sekretess Policy”)

Dessa dokument sammantagna kallas ”Regler och Villkor”.

 1. Att använda denna webbplats
  1. Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa Regler och Villkor
  2. Du ska läsa Regler och Villkor innan du använder webbplatsen. Du bör också spara eller skriva ut en kopia av Regler och villkor, för framtida användning
  3. Regler och Villkor kan efterhand bli föremål för ändringar. Dessa ändrade Regler och Villkor kommer att vara tillgängliga på webbplatsen. Du beräknas ha accepterat ändringarna när du fått notering om dessa och fortsätter att använda webbplatsen.
  4. Du har inte rätt att använda, eller låta någon annan använda, något system eller någon mjukvara till att ta ut information from webbplatsen för att användas i kommersiella syften
  5. Om du inte accepterar dessa Regler och Villkor har du inte rätt att använda webbplatsen
 2. Besöka vår webbplats
  1. Besök på webbplatsen ska vara tillfälliga. Vi kan uppdatera webbplatsen emellanåt och innehållet kan ändras utan förvarning. Vi reserverar oss rätten att när som helst ta bort, variera eller blockera webbplatsen utan förvarning
  2. Du är ansvarig att vidta de åtgärder som behövs för för att få använda webbplatsen. Du är också ansvarig att göra alla som besöker webbplatsen via din internetuppkoppling medvetna om dessa Regler och Villkor
  3. För att använda vår webbplats behövs en enhet som överensstämmer med webbplatsens tekniska specifikation och kompatibilitetskrav. Du bör kolla upp specifikationen för att tillförsäkra att din enhet är kompatibel med vår webbplats. Vi har inget ansvar för problem med webbplatsen som härrör sig från inkompatibilitet (här innefattas, utan begränsning, lagrings- och minneskrav, som kan variera från tid till tid).
 3. Att tillämpa informationen
  1. Materiel på vår webbplats ska inte betraktas eller tillämpas som rådgivning. Vi avsäger oss därför, så långt lagen tillåter, allt ansvar för de problem som kan uppkomma vid eventuell tillämpning av denna information.
 4. Immateriell egendom
  1. Du får söka upp, läsa och trycka en utskrift av webbplatsen och all information, bilder och annat innehåll som visas på webbplatsen (”Materiel”) endast i överensstämmelse med dessa Regler och villkor.
  2. Du får endast läsa, trycka, citera och återge materiel från webbplatsen för ditt eget icke-kommersiella bruk och med angivande av källan. All immateriell egendom på och för webbplatsen tillhör oss genom ägande eller licens, och din användning av webbplatsen och materiel är underkastat följande regler
 5. Du får inte
  1. ta bort meddelanden om copyright och äganderättsförbehåll
  2. använda materiel på webbplatsen på sätt som inkräktar på vår eller tredje parts copyright, immateriell rätt eller äganderätt, eller;
  3. mångfaldiga, ändra, visa, framföra, publicera, dela ut, sprida, anpassa, meddela eller cirkulera till allmänheten, eller på annat sätt utnyttja webbplatsen och materielen i kommersiellt syfte, utan vårt skriftliga godkännande.
 6. Varumärken
  1. Vi reserverar oss uttryckligen all rätt till domännamnet www.rapidreliefteam.org och alla relaterade domäner och under-domäner, namnet Rapid Relief Team Ltd (RRT) och tillhörande logos, tjänstetecken och varumärken. Andra varumärken, produktnamn och företagsnamn som nämns på webbplatsen kan relatera till respektive företags eller licensinnehavares varumärken, och rätten till dessa märken förbehålls respektive ägare eller licensinnehavare
 7. Länka till vår webbplats
  1. Du får länka upp mot vår webbplats i icke-kommersiellt syfte, förutsatt att du gör det på ett just och lagligt sätt som inte skadar vår rykte eller drar fördel av det. För att undvika tveksamhet – den webbplats du länkar upp får inte innehålla något omoraliskt eller olagligt materiel, inte heller något anstötligt. kränkande eller på annat sätt olämpligt.
  2. Du får inte länka upp mot vår webbplats på ett sätt som antyder delaktighet eller godkännande från oss då något sådant inte existerar. Du får inte ta bort eller på något sätt skymma annonser, meddelanden om copyright eller annan information som finns på webbplatsen.
  3. Vår webbplats får inte fogas samman med någon annan webbplats. Vi förbehåller oss rätten att avlägsna rätten till länkning när som helst utan förvarning
 8. Sekretess, din personliga information och cookies
  1. Sekretess kring din personliga information är viktigt för oss. Vi kan ta emot information om dig på webbplatsen, till exempel när du ställer en fråga eller lämnar en kommentar via vårt kontaktformulär. Läs vår Sekretesspolicy om hur vi behandlar din personliga information
  2. I vår Cookie Policy finns uppgifter om hur vi använder cookies
 9. Tredje parts webbplatser
  1. Vår webbplats och annat materiel kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part. För besök och agerande på dessa webbplatser gäller respektive webbplats’ egna regler och policy, även vad gäller sekretess. Läs dessa regler och policyn innan du fortsätter
  2. Om besöker en tredje parts webbplats, sker det på din egen risk. Vi har inget ansvar för innehåll, riktighet och åsikter som framförs på sådana webbplatser. Länkar betyder inte att vi eller vår webbplats är anslutna eller förenade med dessa webbplatser
  3. Att en länk finns på vår webbplats eller i vår kommunikation betyder inte att den webbplatsen har vårt fulla godkännande. Om du beslutar att öppna sådana tredje parts webbsidor, gör du det på egen risk
  4. Kom ihåg att när du använder en länk på vår webbplats för att gå till en annan webbplats, gäller inte våra Regler och Villkor och inte heller vår Sekretess och Cookies policy
 10. Vårt ansvar

 

 1. To the fullest extent permissible by law, we exclude and disclaim all warranties, terms, conditions and representations that might otherwise be implied by law in relation to this Website. In particular we do not represent or warrant that the Website will be error-free, free of viruses or other harmful components, or that defects will be corrected. You must take your own precautions in this respect.
  1. We do not accept liability for any failure to maintain the Website.
  2. We shall not be liable, under these Terms and Conditions for any indirect, special, incidental or consequential damages or otherwise, even if advised of the possibility of such damages.
  3. The Materials may contain inaccuracies and typographical errors. We do not warrant the truthfulness, accuracy or completeness of the Materials.
  4. We shall not be liable for any loss caused as a result of your actions or inactions based on the Materials available on this Website. However, nothing in these Terms and Conditions shall affect your statutory rights, and nothing in these Terms and Conditions shall exclude our liability for:
   1. death or personal injury arising through our negligence;
   2. fraudulent misrepresentation; and/or
   3. anything else that cannot be excluded or limited by us under applicable law.
 2. Legal Compliance and Applicable Law
  1. These Terms and Conditions shall be governed by the laws of England and Wales and any matter or dispute arising in connection with them shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales.
  2. You are responsible for compliance with applicable local laws relating to the use of or otherwise connected with the Website. To the extent that the Website or any activity contemplated by it would infringe any law of a jurisdiction other than England, then you are prohibited from accessing or using the Website or attempting to carry on any such offending activity and this provision shall override all other provisions of these Terms.
 3. Contact Us
  1. If you have any concerns or queries about material which appears on our Website or if you have questions about your use of this Website or these Terms and Conditions please email us at [email protected].
  2. If you have any suggestions for improvements or additions that you would like to see on the Website please email us at [email protected]. Our postal address for correspondence is Rapid Relief Team (RRT) Limited, PO Box 478, Ermington NSW 1700.