Många händer gör arbetet lätt

Våra volontärer arbetar tillsammans med några av Sveriges ledande välgörenhetsorganisationer

Sveriges välgörenhet för ungdomar

Arbetar med försynt medlidande och hjärtlighet

Vad Vi Gör

Vi är redo att hjälpa

Varje dag erbjuder RRT:s frivilliga sin hjälp till behövande. Insatserna är i huvudsak inriktade på fyra nyckelområden: barn och ungdomar, räddningstjänst, hemlösa samt sjuka och funktionshindrade medmänniskor.

RRT bereder varm mat till ett flertal välgörenhetsorganisationer – ett anspråkslöst uttryck av stöd. Det kan gälla planerade menyer vid stora välgörenhetstillställningar eller att sätta upp ett catering tält vid naturkatastrofer. Våra volontärer är certifierade och utbildade att tillhandahålla kvalitets måltider när det behövs.

Sveriges välgörenhet för ungdomar

RRT volontärer bidrar med funktionärshjälp, grillad mat och sprudlande glädje på event som arrangeras för svenska ungdomar. Vi stöder främst utvecklingsprogram och aktiviteter som drivs av välgörenheter och lokala myndigheter.

Uppdrag för Sveriges hemlösa

RRT stöder flera religiösa rörelsers välgörenhetsarbete och även statliga och lokala myndigheters insatser för hemlösa. Ibland är vår catering service inriktad på återkommande tillställningar för hemlösa och ibland blir vi ombedda att donera mat eller kläder. Vi ställer gärna upp på båda sätten.

Välgörenhetsorganisationer för hälsa och handikapp i Sverige

RRT erbjuder catering vid större sponsrade händelser som organiseras av olika välgörenheter. På sådana event hjälper våra volontärer gärna till med att tex att dela ut vatten till törstiga cyklister eller att tillaga gourmetburgare – ett sätt att ge tillbaka till samhället, deltagare, volontärer och arrangörer.

Vår utrustning

Ofta måste RRT arbeta med små tidsmarginaler för att hjälpa behövande, det finns ingen tid för köer!

RRT:s specialdesignade utrustning består av grill, kyl och en kaffemoped, allt anpassat för effektiv catering på plats. Alla detaljer har gåtts igenom noggrant för att utrustningen ska låta våra volontärer utföra sitt arbete på ett ändamålsenligt, effektivt sätt och ge snabb hjälp

Grillvagnar

Våra grillvagnar har konstruerats att klara oländig terräng och är utrustade med grill och regnskydd. De har lådor och fack för all utrustning och förnödenheter som behövs för utspisning vid en tillställning. Här finns också våra tält, bord, skräpkorgar, vattentank och annan utrustning.

Kylvagnar

Våra kylvagnar har också en frysavdelning och är en viktig del i RRT:s uppsättning. Det är väsentligt att födoämnen lagras och förvaras vid rätt temperatur. Vi stora tillställningar och varmt väder spelar kylvagnarna en nyckelroll för lyckad catering.

Kaffemopeder

Kaffemopederna är det senaste tillskottet i vår utrustning. Bryggkaffe av hög klass är en del av vår kultur. Mopederna är ”självförsörjande”, de är inte beroende på extern vatten- eller strömförsörjning. Med ett team på 10 specialiserade volontärer har varje enhet kapacitet att producera 800 koppar kaffe i timmen. Under den varma årstiden erbjuder man också iskaffe.