Aktiv medkänsla

Lär mer om hur vi hjälper samhället i behovssituationer

Om RRT

Det började med en grupp volontärer som inspirerats av gemenskapsanda och förmånen att kunna ge, och har utvecklats till en global, engagerad välgörenhetsorganisation som fått namnet Rapid Relief Team (RRT)

RRT grundades 2013 med en önskan att tillämpa de bibliska principerna om omsorg och medkänsla som ligger i grunden hos Kristna Kyrkan Plymouthbröderna (PBCC). Vi uttrycker dessa värderingar medan vi serverar god mat och förfriskningar till behövande. Överallt där vi ställer upp drivs våra hjälparbetares villiga händer av gemenskapsanda och medkänsla.

RRT erbjuder kvalitet-catering till stöd för Välgörenhetsorganisationer och räddningstjänsten runt om i landet, som tacklar några av mänsklighetens största utmaningar – naturkatastrofer, hjärtsjukdomar, cancerforskning och hemlöshet m.m. Vi står mobiliserade över hela världen, redo att agera där vi behövs mest.

Global verksamhet

RRT är en global välgörenhetsorganisation med insatsteam i Australien, Storbritannien, Nord- och Sydamerika, Karibien, Kanada, Nya Zealand och Europa.

Våra team är i huvudsak sammansatta av volontärer från Kristna Kyrkan Plymouthbröderna. Organisation och utrustning har samma struktur i alla regioner. Detta säkerställer kvalitet och enhetlighet i våra insatser. Alla våra team har ungefär samma storlek och arbetar efter en konsekvent standard med bestämda regler.

Våra volontärer

Utan våra volontärer skulle det inte finnas något RRT. Våra volontärer arbetar från hjärtat och ägnar fritiden i sina annars mycket uppbokade scheman till att tjäna samhället med medkänsla i krissituationer.

Våra volontärer är ambassadörer för god vilja och arbetar för ”större godhet” när de behandlar medmänniskor ur alla samhällsskikt med samma hänsyn och respekt. Under våra tält kan människor från alla livssituationer söka skydd och umgänge i kristider.

När det händer...

RRT-teamen är redo för det oväntade. När naturkatastrofer inträffar står RRT redo att hjälpa räddningspersonalen med stöd till dem som drabbas.

Vårt stöd fokuserar på catering av hög kvalitet (men är inte begränsat till detta). Våra hjälparbetare är utvalda, utbildade och villiga att lindra lidande och förluster i svåra tider.

Förebyggande verksamhet

RRT stöder aktivt många hedervärda välgörenhetsorganisationer över hela världen genom egna insamlingsevenemang och via cateringstöd vid händelser och tillställningar.

Bland de välgörenhetsorganisationer som vi stöder finns Cancerfonden, Barncancerfonden, Hjärt-Lungfonden och andra hjälporganisationer för handikappade, unga och hemlösa