Åtagande att efterleva myndigheternas föreskrifter

Compliance

RRT utfäster sig att efterleva gällande föreskrifter och ha en god, samarbetande ledning. Vår säkerhetspolicy tillgodoser att all verksamhet genomförs på ett säkert sätt och att alla tillgängliga medel används att reducera risker i fråga om hälsa, säkerhet och välfärd för såväl teamens medlemmar som samhället och alla som betjänas av vår verksamhet. Rapporteringen till myndigheterna är offentlig liksom vår årliga välgörenhetsrapport. RRT:s system och finanser revideras regelbundet av auktoriserad tredje part för att inge tillförsikt hos dem vi hjälper.

Safety Management System

To facilitate our Safe Working Policy, RRT has implemented a Work, Health and Safety system that conforms to the requirements of Australian Standard AS4801:2008 – Occupational Health and Safety Management System. Our risk based approach to safety management, and focus on comprehensive induction and training of our teams ensures the welfare of our volunteers.

Hantering av livsmedel

The Rapid Relief Team has implemented a Food Safety System based on internationally recognised HACCP principles. Food supervisors have completed nationally accredited Food Safety Supervisor training. Team members and catering crews complete Food Handler Training before participating in operations.

Årsrapporter

Vår utfästelse att ha en god samarbetande och öppenhjärtig ledning understryks genom årliga, omfattande årsrapporter. Vår senaste årsrapport kan läsas via länken nedan.